Prekeskapets prekener | Tekstrekke I

 

For de som er i Det Norske Prekeskap på FjesBoka: en internliste med alle prekener, andakter og tekstdebatter. Trykk på linken og du havner midt i debatten (fungerer kun for medlemmer av Prekeskapet)!

Hilsen fra Ungdommens Kirkemøte – om prekenformidling

Søndagens tekster og dertil hørende prekener

Lysmesse

 • Preken – Mia Krüger Etokebe

1. søndag i advent

2. søndag i advent

3. søndag i advent

4. søndag i advent

2. juledag

Romjulssøndag

Nyttårsaften

 • Preken – Ingunn Aarseth Høivik
 • Preken – Jon Petter Heesch
 • Preken – Lise Kleven
 • Preken – Arnhild Øfsti Schjetne

Nyttårsdag | Jesu Navnedag

Kristi Åpenbaringsdag

2. søndag i åpenbaringstiden

 • Preken – Lise Tostrup Setek

3. søndag i åpenbaringstiden

4. søndag i åpenbaringstiden

 • Preken – Torkel J. Knudsen Irgens
 • Preken – Karen Onshuus
 • Preken – Per Kristian Hovden Sætre
 • Preken – Øystein Skauge
 • Preken – Thomas Wagle
 • Preken – Stine Kiil Saga
 • Preken – Jens Bjelland Grønvoll

5. søndag i åpenbaringstiden

 • Preken – Elisabet Toven Diesen
 • Preken – Sara Elisabeth Skreppedal Moss
 • Preken – Inger Bækken
 • Preken – Silje Kristin Meisal
 • Preken – Ragnhild Gilbrant
 • Preken – Jon Aalborg
 • Preken – Maren Ninni A. Lockertsen
 • Preken – Gaute Granlund
 • Preken – Lise Tostrup Setek
 • Preken – Jon Aalborg

Samefolkets Dag

6. søndag i åpenbaringstiden

Såmannssøndag

Bibeldagen

 • Preike – Hans Johan Sagrusten

Kristi forklarelsesdag

Kristi forklarelsesdag 2014: 1814-jubileum: Salme 62:8-9

Fastelavenssøndag

Askeonsdag

 • Preken – Jørgen Skogestad Kleiven

1. søndag i fastetiden

2. søndag i fastetiden

3. søndag i fastetiden

4. søndag i fastetiden

Maria Budskapsdag

Palmesøndag

 • Preken – Beate Iren Lerdahl
 • Blogg – Carl Petter Opsahl
 • Preken – Inger Bækken
 • Preken – Lise Tostrup Setek
 • Preken – Marit Stenrud-Buflod

Skjærtorsdag

Påskedag

2. påskedag

 • Preken – Per Erik Karlsson Brodal

2. søndag i påsketiden

3. søndag i påsketiden

 • Preken – Stig Jørund B. Arnesen
 • Preken – Maren Ninni A. Lockertsen
 • Preken – Marita Bjørke Ådland
 • Preken – Klara Vogl
 • Preken – Inger Bækken

4. søndag i påsketiden

 • Preken – Heinke Foertsch
 • Preken – Anne Anita Lillebø
 • Preken – Lise Tostrup Setek
 • Preken – Nils-Petter Enstad
 • Preken – Olaf Huuse Haraldstad
 • Blogg – Carl Petter Opsahl
 • Preken – Karen Onshuus
 • Preken – Vibeke Bergsjø Aas

5. Søndag i påsketiden

1. mai

6. Søndag i Påsketiden

Kristi himmelfartsdag | Helgetorsdag

 • Preken – Torill Farstad Dahl
 • Preken – Valborg Orset Stene
 • Preken – Stein Bjarne Westnes
 • Preken Sigríður Guðmarsdóttir

17. mai

Søndag før pinse

Pinseaften

1. Pinsedag

2. Pinsedag

Treenighetssøndag

2. Søndag i Treenighetstiden

3. Søndag i Treenighetstiden

4. Søndag i Treenighetstiden

 • Preken – Silje Kristin Meisal
 • Preken – Stine Kiil Saga
 • Preken – Elisabet Kjetilstad
 • Preken – Aud Irene Svartvasmo
 • Preken – Jørgen Skogestad Kleiven
 • Preken – Øystein Mathisen
 • Preken – Anne Lise Ådnøy

St. Hans | Jonsok

Aposteldagen (6. Søndag i Treenighetstiden)

8. Søndag i Treenighetstiden

 • Preken – Torill Farstad Dahl
 • Preken – Karoline Astrup
 • Preken (Operagudstjeneste) – Gaute Granlund
 • Preken – Kristin Stang Meløe
 • Preken – Arne Sand

9. Søndag i Treenighetstiden

 • Preken – Jan-Fredrik Laskerud
 • Preken – Kristin Stang Meløe

Olsok

10. Søndag i Treenighetstiden

11. Søndag i Treenighetstiden

12. Søndag i Treenighetstiden

12. Søndag i Trt: Temagudstjeneste Reformasjon 2017: Nåden alene

 • Preken – Audun Opland
 • Preken – Helene Benedikte Granum-Aanestad
 • Preken – Harald Hauge

13. Søndag i Treenighetstiden

 • Preken – Anne Anita Lillebø
 • Preken – Sigríður Guðmarsdóttir
 • Preken – Jon Aalborg
 • Preken – Thomas Wagle
 • Preken – Silje Trym Mathiassen

Vingårdssøndagen (14. Søndag i Treenighetstiden)

 • Preken – Ernst-Modest Herdieckerhoff
 • Preken – Karoline Astrup
 • Preken – Karen Onshuus

15. Søndag i Trt: Temagudstjeneste Reformasjon 2017: Skaperverket er ikke til salgs

16. Søndag i Treenighetstiden

17. Søndag i Treenighetstiden

 • Preken – Jon Aalborg
 • Preken – Sigríður Guðmarsdóttir

19. Søndag i Treenighetstiden

19. Søndag i Trt: Temagudstjeneste Reformasjon 2017: Frelsen er ikke til salgs

20. Søndag i Treenighetstiden

21. Søndag i Treenighetstiden

22. søndag i Treenighetstiden

23. søndag i Treenighetstiden

Bots- og bønnedag

Allehelgen

 • Preken – Anne Anita Lillebø
 • Preken (med blikk til reformasjonsdagen) – Lenny Zillyfamily

Minnegudstjeneste | Alle sjelers dag

Reformasjonsdagen

24. Søndag i Treenighetstiden

24. Søndag i Trt: Temagudstjeneste Reformasjon 2017: Mennesker er ikke til salgs

Søndag for de forfulgte

25. Søndag i Treenighetstiden

Domssøndagen | Kristi Kongedag

Skaperverkets dag